Μικρές Ανεμογεννήτριες

Οι μικρές ανεμογεννήτριες ή μικρά αιολικά αφορούν σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο με εγκατεστημένη ισχύ έως 50KW.

Με τους Νόμους 3468/2006 και 3851/2010 τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών. Οι όροι εγκατάστασης, όπως π.χ. η απόσταση από το ηλεκτρικό δίκτυο, η χωροθέτηση στις αστικές περιοχές κ.λ.π., βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση, καθώς αρκετά ζητήματα δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν την πιστοποίησή τους και την τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η PVSOLAR έχοντας πολύχρονη ενασχόληση και εμπειρία στον χώρο των ΑΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” αναλαμβάνοντας:
  • Την αυτοψία, την αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης.

  • Το σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής.

  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

  • Την προμήθεια επώνυμου και αξιόπιστου εξοπλισμού.

  • Την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.

  • Την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση, απομακρυσμένη επίβλεψη και επισκευή).