Διορθωτική συντήρηση

Η διορθωτική συντήρηση αφορά σε κάποιο έκτακτο γεγονός δηλαδή βλάβη που μπορεί να προκλήθηκε στο φωτοβολταϊκό σας και που θα πρέπει να εξαλειφθεί.

Στόχος της έκτακτης διορθωτικής συντήρησης είναι η άμεση άρση των βλαβών για την αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας του φ/β σταθμού σας και τον περιορισμό της απώλειας εσόδων.

Στη διορθωτική συντήρηση εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

  • Διερεύνηση  των αιτιών που προκλήθηκαν οι βλάβες.

  • Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο (εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό).

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών.

  • Συντονισμός και παρακολούθηση των επισκευών και εργασιών που σχετίζονται με τις εγγυήσεις.

  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τη διεκδίκηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

  • Καταγραφή και διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών.