Ηλεκτρομηχανολογικά – Εξοικονόμηση

Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στο κομμάτι των Ηλεκτρομηχανολογικών, δραστηριοποιούμαστε με μελέτες, επιβλέψεις και εγκαταστάσεις Η/Μ έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και υλικά, μέσα από συνεργασίες με τους κορυφαίους Οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στα πλαίσια των Ηλεκτρομηχανολογικών αναλαμβάνουμε:

  • Δίκτυα ισχυρών ρευμάτων
  • Δίκτυα ασθενών ρευμάτων (δομημένη καλωδίωση, πυρασφάλεια, δίκτυα οπτικοακουστικών μέσων, κλπ)
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας (αντλίες θερμότητας, φωτισμός led, κλπ)