Αυτόνομα φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τοποθετούνται σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.  Μπορεί να είναι σε απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ περιοχές,  ή σε κτίρια που είναι εκτός σχεδίου πόλεως (αυθαίρετα) ή και σε σημεία που κρίνεται ασύμφορη η διασύνδεση με το δίκτυο.

Για την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά panels ή συνδυασμός φωτοβολταϊκών panels και ανεμογεννητριών. Η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες) για να καταναλωθεί τις βραδυνές ώρες ή τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά panels ή και τις ανεμογεννήτριες.

Για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες χρησιμοποιούνται ρυθμιστές φόρτισης. Αν οι ηλεκτρικές συσκευές που πρόκειται να τροφοδοτηθούν είναι εναλλασσόμενου ρεύματος, τότε χρησιμοποιούνται  αντιστροφείς για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος των μπαταριών σε εναλλασσόμενο.

Για την “αδιάλειπτη” παραγωγή ενέργειας μπορεί να τοποθετηθεί ως σύστημα εφεδρείας ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, δηλαδή γεννήτρια βενζίνης ή ντίζελ που μπορεί να τροφοδοτεί τις καταναλώσεις και να φορτίζει τις μπαταρίες.

Εφαρμογές

Οικιακά και επαγγελματικά

Συστήματα αυτονόμησης σε μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες και επιχειρήσεις.

Γεωργικά

Συστήματα άντλησης νερού για την άρδευση χωραφιών, την πλήρωση γεωργικών δεξαμενών, κλπ

Aνακυκλοφορία νερού

Συστήματα ανακυκλοφορίας νερού υδαταποθηκών.

Η PVSOLAR προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από την εκπόνηση μελέτης και τεχνοοικονομικής προσφοράς έως και την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5789340 για να συνθέσουμε ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.